Vizitinė kortelė:

 

Mokyklos pavadinimas

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Registras

Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190529680

Mokykla įsteigta

1993 m. birželio 1 d., lopšelio – darželio Nr. 40 patalpose

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Priklausomybė

Savivaldybės mokykla

Mokyklos savininkas

Šiaulių miesto savivaldybė, kodas 111109429, adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

Buveinė

Dainų g. 15, LT-78283, Šiauliai

Telefonas ir faksas

(8 41) 55 23 56

El.paštas

spm@splius.lt

Mokyklos kodas

190529680

Mokyklos grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Mokyklos tipas

Pradinė mokykla

Mokyklos pagrindinė paskirtis

Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla, kodas 31221100. Kita mokyklos paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis, kodas 31114101.

Mokomoji kalba

Lietuvių

Mokymosi formos

Grupinis ir pavienis mokymasis

Mokymo proceso organizavimo būdai

Kasdienis, nuotolinis, savarankiškas

Vykdomos programos

Mokykla vykdo pradinio ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pritaikytas pradinio ugdymo, individualizuotas pradinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, priešmokyklinio ugdymo programas.

Išduodami dokumentai

Mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: pradinio ugdymo pasiekimų ir pradinio išsilavinimo pažymėjimus.

Grupės/Klasės

Priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasės.

 

 Mokyklos istorija 

 

1993 m.

Įsteigta „Saulės“ pradinė mokykla.

1997 m.

Įrengta choreografijos salė.

1997 m.

Sukurta mokyklos emblema.

1998 m.

Įrengtas mokyklos kiemelis.

1998 m.

Įsteigtas tėvų ekologinis klubas „Žalioji svetainė“.

1998 m.

Įkurtas mokyklos istorijos muziejus.

1999 m.

Įkurtas etnografinis muziejus.

1999 m.

Paskirta Suomijos Aplinkos ministerijos premija už aktyvią aplinkosauginę veiklą ir kūrybiškus projektus.

2000 m.

Paskelbtas mokyklos Gamtosauginis klubas „Žalioji svetainė“ Valdo Adamkaus aplinkosaugos premijos konkurso laureatu.

2002 m.

Sukurtas mokyklos interneto puslapis.

2004 m.

Įteiktas sertifikatas, kuriuo pažymima, kad Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla 2004 m. aktyviai dalyvavo Baltijos jūros projekto programose.

2005 m.

Patvirtinta Baltijos jūros projekto mokykla.

2007 m.

Mokyklos įėjimas pritaikytas neįgaliesiems.

2007 m.

Išleista Švietimo mainų paramos fondo Comenius daugiašalės partnerystės projekto „Vaikų istorijų mugė“ knyga „Were is GEPOLUMALI?“

2008 m.

Mokykloje pakeisti visi langai.

2008 m.

Mokykla tapo metodinės medžiagos apie informacinių technologijų taikymą ugdymo procese konkurso „Virtuali kelionė klasėje“ laimėtoja, pateikusi didžiausią publikuojamų darbų skaičių. Mokyklai įteiktas nešiojamas kompiuteris ir multimedijos projektorius.

2009 m.

Išleista bendra Švietimo mainų paramos fondo Comenius daugiašalės partnerystės projekto „Vaikų istorijų mugė“ knyga „Children’s stories market“

2005-2017

Mokykla apdovanota Žaliąja vėliava ir tarptautiniu Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatu.

2012-2016

2017-2022

Mokykla pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin