Mokykla vykdo:

 Priešmokyklinio ugdymo programąPriešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
 Pradinio ugdymo programą baigęs mokinys įgyja pradinį išsilavinimą.


Mokyklos veiklos tikslas – ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų ir bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programas.

Mokyklos veiklos uždaviniai:
•    teikti mokiniams kokybišką pradinį išsilavinimą ir priešmokyklinį ugdymą;
•    tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
•    teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
•    užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin